Informacja o firmie

Agencja Ochrony "GAMMA" powstała 06 marca 2008 roku. Od początku istnienia, dzięki pozyskaniu wykwalifikowanej kadry oraz specjalnemu doborowi pracowników ochrony - firma dynamicznie się rozwija, zyskując na lubelskim rynku uznanie. Pozwoliło to pozyskać nowe obiekty w branży handlowej, przemysłowej czy budowlanej. Pracownicy naszej Agencji ochraniają między innymi największe zakłady przemysłowe w Lublinie, jak MEGATEM EC i Elektrownię-Wschód czy jedno z największych Centrów Handlowych w regionie lubelskim - Galerię OLIMP.

Agencja Ochrony "GAMMA" posiada:

  • koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia o nr L-0092/08 wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r., poz. 1550) zawarte w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.
  • dobrowolne ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę 1 500 000 zł.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • ochrony fizycznej osób i mienia,
  • monitorowania systemów alarmowych,
  • konwojowania wartości pieniężnych,
  • zabezpieczania imprez masowych,
  • montażu telewizji przemysłowej i systemów alarmowych,
  • konserwacji wykonanych systemów,
  • usług porządkowych.

Pracownicy realizujący zadania ochrony fizycznej legitymują się wysokimi kwalifikacjami, potwierdzonymi licencjami pracowników ochrony I i II stopnia oraz dyplomami kursów specjalistycznych. Wszyscy pracownicy firmy, podczas wykonywania czynności służbowych występują w jednolitym umundurowaniu, uzależnionym od charakteru obiektu oraz panujących warunków atmosferycznych.


Agencja Ochrony GAMMA 2008